การแข่งขันทั้งหมด


งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียด
THE THIRD PHATTHALUNG INTERNATIONAL ACADEMIC COMPETITION FESTIVAL 2019 (3rd PIACF 2019)

5th SEPTEMBER 2019 AT PRINCESS UBOLRATANA RAJAKANYA’S COLLEGE PHATTHALUNG, THAILAND

รายละเอียด